Redaktionen – ett undervisningsmaterial om demokrati

Redaktionen är ett undervisningsmaterial som riktas till elever på gymnasiet. Med hjälp av praktiska uppgifter får eleverna lära sig mer om frågor som rör demokrati.

Undervisningsmaterialet utgår från resultaten i LUPP, en nationell enkätundersökning som genomförs var tredje år bland högstadie- och gymnasieelever. Eleverna får ett antal uppdrag som de ska ta sig an genom att bilda och arbeta utifrån nyhetsredaktioner. Det kan handla om att skriva en artikel om elevers möjligheter att vara med och bestämma i olika skolfrågor eller att spela in en podcast på temat ”för lite att göra på fritiden”. 

Materialet kan användas som en del av ett längre temaarbete kring demokrati, eller som en uppgiftsbank där läraren plockar ut uppgifter som kan komplettera övrig undervisning. Till uppgifterna finns även en lärarhandledning.

Målgrupp

Materialet vänder sig i första hand till gymnasiet men det går även bra att använda övningarna i grundskolans senare årskurser.

Om materialet

Redaktionen har utvecklats av Göteborgsregionen på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Elevuppgifter och lärarhandledning finns att ladda ner kostnadsfritt från MUCF:s webbplats.

Redaktionen – Ungas påverkan och möte med demokratin (elevuppgifter)

Redaktionen – Ungas påverkan och möte med demokratin

Vad är LUPP?

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. LUPP är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungas livssituation. Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

LUPP-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Relaterat material

Film
Film

Prao och framtidsdrömmar

Prao kan stärka kopplingen mellan skola och framtid. I den här filmen berättar två elever om sin praotid – och om sina framtidsdrömmar.