Samtalskarta som stärker samverkan

För att stärka ett samverkansarbete behöver vi ibland prata om hur och med vilka man samarbetar, inte bara om ämnet man samarbetar kring. En samtalskarta kan vara en bra utgångspunkt för att synliggöra samverkansprocesser och formerna för samarbete.

Samtalskartan  bygger på olika modeller och teorier om samarbete. Den kan användas som underlag i enskilda möten eller som ett verktyg för större förändringsprocesser. Innehållet bygger på modeller och teorier om hur faser och roller som kan uppstå inom ramen för samarbete mellan olika personer och grupper. 

samtalskarta_hjul

Mer information

Samtalskartan är en sammanfattning av flera olika modeller för processer och projekt. Den utgör ett diskussionsunderlag för att synliggöra ett projekt eller en process olika skeden och samverkansparternas olika roller. 

Kartan har tagits fram av Göteborgsregionens avdelning för miljö- och samhällsbyggnad. 

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om övergångar

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.