Samtalskarta som stärker samverkan

För att stärka ett samverkansarbete behöver vi ibland prata om hur och med vilka man samarbetar, inte bara om ämnet man samarbetar kring. En samtalskarta kan vara en bra utgångspunkt för att synliggöra samverkansprocesser och formerna för samarbete.

Samtalskartan  bygger på olika modeller och teorier om samarbete. Den kan användas som underlag i enskilda möten eller som ett verktyg för större förändringsprocesser. Innehållet bygger på modeller och teorier om hur faser och roller som kan uppstå inom ramen för samarbete mellan olika personer och grupper. 

samtalskarta_hjul

Mer information

Samtalskartan är en sammanfattning av flera olika modeller för processer och projekt. Den utgör ett diskussionsunderlag för att synliggöra ett projekt eller en process olika skeden och samverkansparternas olika roller. 

Kartan har tagits fram av Göteborgsregionens avdelning för miljö- och samhällsbyggnad. 

Relaterat material

Film
Film

Samverkan för ökad närvaro

I det första avsnittet av webbinarieserien Samling fullföljda studier medverkar Team Domino från Borås stad. De berättar sitt samverkansarbete mellan förvaltningarna.

Film
Film

Samverkan med individen i centrum

När olika förvaltningar och aktörer ska samverka är det viktigt att arbetet utgår från individens behov. Men hur fungerar det i praktiken?