Sexualitet, samtycke och relationer 

I de nya läroplanerna som började gälla höstterminen 2022 finns nya skrivelser som gäller kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Men vad innebär de nya skrivelserna för eleverna?

Rulla till toppen