Artikel

Skolverkets nya siffror över behörigheten

Skolverkets nya statistik visar att slutbetygen för årets niondeklassare ligger på ungefär samma nivå som föregående år. I våras var det 85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan som blev behöriga.

Artikel

Från särskola till anpassad skola

Nya bestämmelser i skollagen innebär att grundsärskolan och gymnasiesärskolan får nya namn. Syftet är att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Rulla till toppen