Metodmaterial

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet riktar sig till skolor och huvudmän.

Metodmaterial

Interaktivt case om överlämningar

Det här caset handlar om eleven Mariam och riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola. Caset är baserat på verkliga händelser och framtaget i samarbete med lärare och elevhälsoteam.

Metodmaterial

Interaktivt case om bemötande

Det här caset handlar om eleven Joel och riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola. Caset är baserat på verkliga händelser och framtaget i samarbete med lärare och elevhälsoteam.

Rulla till toppen