Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?

Artikel

Skolavslutning för hemmasittande elever

För elever som har hög frånvaro, psykisk ohälsa eller är hemmasittande kan skolavslutningen vara en utmaning. Ta del av tips för hur skolor kan anpassa skolavslutningar så att fler elever kan känna sig inkluderade.

Rulla till toppen