Webbinarium om frisk- och riskfaktorer

Hur gör man för att fatta beslut som gynnar alla barn? Hur kan vi arbeta tillsammans för att komplettera stödet barnen får hemifrån, och på så sätt stärka deras möjligheter till ett gott liv? 

Olika barn har olika gott stöd hemifrån. Genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan förskola, skola och andra verksamheter som möter barn och unga öka möjlighetetn till  goda uppväxtvillkor för fler barn.

I det här webbinariet får du höra forskaren Camilla Pettersson berätta om hur beslutsfattare kan arbeta för att gynna barns uppväxtvillkor.

Målgrupp

Informationen är främst riktad till dig som fattar beslut som påverkar barn och unga, exempelvis politiker i utbildningsnämnder, socialnämnder och kommunfullmäktige. Informationen kommer att vara relevant även för dig som arbetar med att verkställa beslut som rör barn och unga, till exempel tjänstepersoner och yrkesverksamma som möter barn och unga i ditt arbete.

Mer information

Webbinariet ingår i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Fler webbinarier

Ta del av fler webbinarier i serien Samling fullföljda studier.

 

Samverkan för ökad närvaro

Orsakerna till problematisk skolfrånvaro varierar och kan ofta vara komplexa. Samverkan mellan skola och socialtjänst är många gånger en viktig pusselbit till lösningen.

Klicka här för att se webbinariet

Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete.

Klicka här för att se webbinariet

Digitala yrkesambassadörer

Digitala yrkesambassadörer kan stärka elevers motivation och framtidstro. Mötet med olika yrken kan även bidra till att minska antalet gymnasieomval och studieavbrott.

Klicka här för att se webbinariet

Relaterat material

Föreläsning
Föreläsning

Samling Fullföljda studier

Webbinarier med goda exempel som ingår i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Föreläsning

Föreläsning om psykisk hälsa

I den här föreläsningen berättar Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, om hur du som förälder kan skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa.