Webbinarium om digitala yrkesambassadörer

Ett sätt för skolan att arbeta med den vida studie- och yrkesvägledningen är genom yrkesambassadörer som inspirerar eleverna genom digitala besök i klassrummet.

I det här webbinariet får du veta mer om hur mötet med yrkesambassadörer kan öka elevers motivation. Marcus Svensson från Hälsokällan vid Fyrbodal berättar om satsningen på yrkesambassadörer och om insikter från arbetet. 

Om yrkesambassadörer

Syftet med satsningen är att stärka elevers motivation och framtidstro. Samtidigt är tanken att mötet med olika yrken kan bidra till att minska antalet gymnasiomval och studieavbrott.

Mer information

Webbinariet ingår i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Fler webbinarier

Ta del av fler webbinarier i serien Samling fullföljda studier.

 

Samverkan för ökad närvaro

Orsakerna till problematisk skolfrånvaro varierar och kan ofta vara komplexa. Samverkan mellan skola och socialtjänst är många gånger en viktig pusselbit till lösningen.

Klicka här för att se webbinariet

Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete.

Klicka här för att se webbinariet

Frisk- och riskfaktorer

Genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan vi tillsammans stärka barns uppväxtvillkor och deras förutsättningar att klara sina studier.

Klicka här för att se webbinariet

Relaterat material

Föreläsning
Föreläsning

Samling Fullföljda studier

Webbinarier med goda exempel som ingår i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Föreläsning

Föreläsning om psykisk hälsa

I den här föreläsningen berättar Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, om hur du som förälder kan skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa.