Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?

Artikel

Skolverkets nya siffror över behörigheten

Skolverkets nya statistik visar att slutbetygen för årets niondeklassare ligger på ungefär samma nivå som föregående år. I våras var det 85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan som blev behöriga.

Rulla till toppen