Webbinarium om skolanknytning

Webbinarium om skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Att stärka elevers skolanknytning är en viktig del i arbetet med att fler ska trivas i skolan och fullfölja sina studier.

Forskning visar att en gemensam riskfaktor bland elever som riskerar att avbryta sina studier är att de har en svag skolanknytning.

I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos alla sina elever. Du får också ta del av aktuell forskning och konkreta tips för arbetet.

Medverkande

Lina Häger, grundskollärare som idag arbetar som processledare på Göteborgsregionen med frågor som rör problematisk skolfrånvaro och fullföljda studier.

Mer information

Webbinariet är det andra i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Relaterat material

Föreläsning

Vikten av ett välgrundat gymnasieval

Vad innebär ett välgrundat gymnasieval? Hur kan vi stärka elevers valkompetens? Och hur hänger egentligen studie- och yrkesvägledning ihop med fullföljda studier?

Föreläsning

Sexualitet, samtycke och relationer 

I de nya läroplanerna som började gälla höstterminen 2022 finns nya skrivelser som gäller kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Men vad innebär de nya skrivelserna för eleverna?